Chính sách đổi % trả sản phẩm

điều kiện đôi & trả sản phẩm

  1. Áp dụng chính sách đổi sản phẩm số 01: Khách hàng có thể đổi một sản phẩm thành một sản phẩm khác hoặc nhiều sản phẩm khác, với tổng giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm ban đầu. Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sang sản phẩm có giá trị thấp hơn, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền thừa.
  2. Mỗi mặt hàng trong hóa đơn mua hàng chỉ được đổi một lần duy nhất. Sản phẩm sau khi được đổi không thể thực hiện việc đổi lần nữa, trừ khi có lỗi từ phía nhà sản xuất.
  3. Không áp dụng việc đổi từ sản phẩm giá gốc sang sản phẩm đang giảm giá.
  4. Chúng tôi không thể chấp nhận việc đổi sản phẩm nằm trong chương trình giá cố định.
  5. Sản phẩm cần được đổi phải đáp ứng các điều kiện sau: chưa từng được sử dụng, không qua quá trình lắp, đính móng,m vẫn còn nguyên vẹn và bông trốc, trầy xước, gẫy không bị bẩn hoặc mang mùi lạ.
  6. Quý khách hàng vui lòng mang giữ lại hóa đơn mua hàng khi muốn đổi sản phẩm, để được hỗ trợ trong quy trình đổi hàng.

Chính sách đổi sản phẩm

Chính Sách Đổi Hàng

Chính sách trả sản phẩm

Chính Sách Trả Hàng