Chính sách bảo mật

  1. Chính sách bảo mật này được tạo ra để giúp bạn hiểu cách Thích Làm Nail thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng ký để nhận thông tin từ Thích Làm Nail, hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như yêu cầu thêm thông tin liên quan đến dịch vụ từ Thích Làm Nail.
  2. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được Thích Làm Nail sử dụng để liên hệ với bạn khi cần thiết, liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của Thích Làm Nail, để trả lời các câu hỏi bạn có hoặc để gửi tài liệu và thông tin mà bạn yêu cầu.
  3. Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng và thực hiện các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân cũng như thông tin thanh toán của bạn khi sử dụng dịch vụ của Thích Làm Nail.
  4. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu bán hàng của Thích Làm Nail vĩnh viễn, trừ khi bạn yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0328160204.
  5. Tất cả các giao dịch và thông tin liên quan sẽ được bảo mật tuyệt đối, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.